--> -->

Daňové poradenství

Zpracování daňového přiznání k

 • dani z příjmů právnických osob
 • dani z příjmů fyzických osob
 • dani z přidané hodnoty
 • dani z nemovitých věcí
 • dani silniční
 • dani z nabytí nemovitých věcí

Odklady termínů pro daňová přiznání

Rekonstrukce účetnictví a daňové evidence

Konzultace

 • při zahájení a ukončení podnikání
 • ekonomického charakteru při založení, nákupu a prodeji firmy
 • průběžné konzultace v průběhu roku k daním

Zastupování klienta při jednání

 • s finančním úřadem
 • se správou sociálního zabezpečí
 • se zdravotními pojišťovnami

Preventivní kontrola vedení účetnictví Vaší firmy

Služby pro insolvenční správce a likvidátory

 • vedení účetnictví úpadce a likvidované společnosti, včetně uzavření účetních knih
 • zpracování daňových přiznání v průběhu insolvence a likvidace
 • kontrola účetnictví předchozích let
 • zastupování insolvenčniho správce a likvidátora u správce daně, u správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven

 

Cena

Ceny za služby jsou smluvní a jsou závislé na rozsahu a náročnosti. Základní ceník je k dispozici v kanceláři.