--> -->

Vedení mzdové agendy

Vedení mzdové agendy zahrnuje:

  • personální agenda
  • přihlašování nových zaměstnanců u OSSZ a zdravotních pojišťoven
  • zpracování měsíčních mezd, odvodů pojistného a daně z příjmů
  • zpracování a doručování měsíčních přehledů o vyměřovacích základech příslušným institucím
  • vedení a tisk mzdových listů
  • vedení evidenčních listů důchodového pojištění zaměstnanců
  • výpočet pojistného na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
  • roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti a srážkové daně zaměstnancům
  • vyúčtováni zálohové a srážkové daně
  • další činnosti související se mzdovou a personální agendou dle požadavků klienta ( příprava pracovní smlouvy, mzdového výměru, dohody o hmotné odpovědnosti a další )

 

Cena

Cena za zpracování mezd je závislá na počtu zaměstnanců.